Úvodní stránka

O firmě

Naše firma Slavík, která vznikla v roce 1991 se soustředí hlavně na údržbu bytového a nebytového fondu jak státního tak družstevního a soukromého, na zajišťování havarijní služby a odstraňování havarijních stavů.

    Dále se zabýváme:
  • rekonstrukcemi rozvodů teplé a studené vody, domovní kanalizace, kotelen, ústředního a etážového vytápění
  • montážemi bytových vodoměrů, rozdělovačů topných nákladů včetně zajištění odečtu a zpracování výsledků ve spolupráci s německou firmou Raab Karcher Energoservis, ENBRA, ESL a.s.,
  • čištěním a revizemi boilerů.

Na přání zajistíme havarijní službu topení - voda 24 hodin denně včetně svátků, sobot a nedělí. S použitím moderní techniky a technologie, jsme schopni zajistit zmíněnou oblast rychle a operativně.

Výměníková stanice Novoměstská 3-1

Při generálních opravách a rekonstrukcích s uplatněním práce o sobotách a nedělích, řídíme práci tak, aby uživatel byl bez vody či topení co nejkratší možnou dobu s možností náhradního zdroje jak vody tak topení.

Při běžné údržbě domů a bytů upozorňujeme majitele objektu na možnost vzniku havárie, eventuelně sami vzniklou havarijní situaci odstraníme v rámci oprav.

Při montážích používáme mimo klasických tuzemských materiálů (železo, ocel) i materiály ušlechtilé, nejvyšší kvality s vysokými užitnými vlastnostmi, dlouhou dobou trvanlivosti jako jsou měděné trubky a tvarovky, vícevrstvé potrubí nebo kvalitní plastové rozvody, ověřené a opatřené atesty.

Naší pracovníci dokonale zvládli jejich zpracování, což umožňuje poskytovat odběratelům vysoké garance na prováděné práce a dodávky. Nejsme vázáni žádnou smlouvou s výrobci o upřednostňování některých druhů zboží a materiálů.

Výměníková stanice Novoměstská 3-1

Naší snahou je pracovat ve prospěch zákazníka, dle jeho požadavků v oblasti námi prováděných služeb. Ceníme si toho, když se vrací spokojený a požaduje další realizace a dodávky (viz. naše reference). Je to v neposlední řadě i proto, že se u nás nachází kolektiv pracovníků, jehož základ tvoří lidé, kteří spolupracují od počátku založení soukromé firmy.

Převážnou část zaměstnanců firmy působí v daném oboru 7 a více let, což dává předpoklad ke kvalifikovanému plnění pracovních úkolů. Pro dokonalé organizování a kontrolu prací se nám zatím osvědčilo mít stavem do 8 stálých montážních pracovníku.

Zaměstnanci, kteří jsou vybaveni mobilními telefony, jsou vedeni k tomu, aby uměli samostatně a operativně řešit vzniklé situace při opravách, údržbě a havarijních stavech za plného provozu objektů.

Pravidelně navštěvujeme prestižní výstavy jako je PRAGOTERM nebo AQUATERM pro co největší získání zkušeností jak domácích tak zahraničních.

O firmě
Reference
Fotogalerie
Kontakty